Dance Movement

Omdrejningspunktet hos Dance Movement er kommunikation gennem krop og bevægelse, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens– og bevægelsens sprog.

dancemov4Kommunikation gennem krop og bevægelse sker på flere niveauer (fysisk, mentalt, følelser, psykologisk, socialt) og samtidig arbejder vi med sammenhængen af det personlige og professionelle, hvor det personlige er integreret i det professionelle.

Metoder er Dans/Bevægelsesterapi, coaching, procesfacilritering og procesorienteret samtaleteknik (PI) samt meditation.

Vi arbejder både med individuelle, med teams og grupper.

FB_iconlinkedin_icon