København SV
+45 51 51 10 17
mette@dancemovement.dk

Hvad har Danseterapi og Stress med hinanden at gøre?

Danse Bevægelses Terapi - Psykoterapi - Coaching - Proces Facilitering

Hvad har Danseterapi og Stress med hinanden at gøre?

Hvad har Danseterapi og Stress med hinanden at gøre?

Mit hjerte banker, de indre organer samt muskler ryster, jeg kan ikke finde ro overhovedet. Det virker som min krop pulserer løs for at overleve. Lige pludselig kan jeg heller ikke huske hvad jeg skal sige… jeg stammer igen – ligesom da jeg var barn… jeg kan ikke trække vejret, jeg er bange, er det nu livet holder op?

Ovenstående er en personlig kropslig oplevelse fra mit eget liv tilbage i 2011. Jeg er i dag tilbage med større styrke end jeg har været før og hvordan er det lykkes mig.

Arbejdsformen danseterapi hjalp mig til bevæge mig igennem min stress, idet der blev aktiveret kræfter i mig selv til min egen healing. Dette fordi danseterapi har for mig været den form, der har givet mig større naturlig bevægelsesglæde og kontakt til mig selv idet Danseterapien har inviteret mig til at fornemme de bevægelser, som kommer indefra min kerne og med en bevidsthed at lade disse komme enkelt og ærligt til udtryk. Specielt har det at arbejde med at integrere den kropslige fornemmelse omkring mine grænser fået mig til at trække vejret igen.

Stress er stadig et stigende fænomen– dette er på trods af at der gøres rigtig meget. Cirka 25 % af den voksne befolkning føler de har et højt stressniveau. Langvarig stress kan være en risikofaktor for udvikling af kronisk, fysisk og psykisk sygdom. Der er flere stressede blandt folk der er udenfor arbejdsmarkedet herunder ledige og førtidspensionister (ca. 50-52 %), end stressede blandt beskæftigede (19 %). Der ses også en forskel på alder, uddannelsesvarighed og samlivs status. (Den Nationale Sundhedsprofil 2017 – Sundhedsstyrelsen). Det er for mange!

Vi har næsten alle været i berøring med stress på en eller anden måde, fra arbejdet, fra hjemmet fra skolen osv. Hvis vi ikke selv har haft stress så kender vi sikkert en der har haft

Der er så mange forskellige måder at behandle stress i dag. Danseterapi er blot en måde, en holistisk tilgang. Ser man tilbage gennem historien og på tværs af forskellige kulturer, har folk altid reageret på visse problemer ved at danse, og været en væsentlig metode til at finde løsninger og reducere stress. Danseterapi gjorde især en forskel for mig idet samtalen kobledes i nuet sammen med min krops bevægelser til at finde løsningen. For min erfaring er, at når der arbejdes med stress er det ofte dualiseret, dvs. enten arbejdes der med kroppen uden at have samtalen med eller der arbejdes med samtalen uden at have kroppen med.

 

Min personlige erfaring med stress og danseterapi

År 2011 er året hvor der skete de største ændringer i mit liv hidtil. Jeg starter på Dansergia danseterapi uddannelse i januar, en uddannelse der føles som en jeg har ventet på hele mit liv og derved går dybt i mine følelser og kropssystem.

Jeg valgte jeg at blive skilt efter mange svære år i ægteskabet. Men det var en svær beslutning, da jeg vidste det ville påvirke min eksmands skæbne voldsomt idet han ikke er dansk.

Jeg vågnede ved at jeg hyperventilerede og oplevede at det hele snørede sig sammen i min hals. Jeg fik et panik angst og havde en følelse af at jeg var ved at dø. Jeg turde ej heller gå i seng denne aften i frygt for at jeg ikke ville opdage at jeg stoppede med at trække vejret og dø. Personlig oplevelse fra 2011.

Parallelt viste mit nye job sig at være utrolig stressende, idet der var helt urimelige krav for opnåede mål som jeg knoklede for at efterleve. Der var aldrig pauser, og jeg kørte et gear, hvor jeg slet ikke mærkede mig selv. Jeg var bange for at miste jobbet, idet jeg jo også var den eneste, der havde et job da min eksmand ikke måtte arbejde foreløbig.

Pludselig begyndte jeg at miste brudstykker af, hvad der skete lige for øjnene af mig. Jeg mærkede mit hjerte hamre løs, susen for ørerne – ja hele kroppen sitrede hver gang jeg forsøgte at lægge mig til at sove eller andre tidspunkter, hvor det var muligt for mig at få lidt ro. Og ro var der jo så ikke idet min krop pulserede løs. Psersonlig kropslig oplevelse i 2011.

Således fortsatte det i en lang periode. Jeg var flere gange ved at kaste håndklædet i ringen og lade mig kollapse, og det skræmte mig, idet jeg slet ikke kunne kende mig selv.

Det lykkedes mig heldigvis lidt efter lidt at finde ressourcer bl.a. gennem Danseterapi til at få skabt de nødvendige forandringer, der skulle til, for at jeg igen kunne holde fokus på min uddannelse og mit arbejde.

Gennem Danseterapien fik jeg mulighed for at lære mig selv at kende på helt nye og uopdaget måde, gennem krop, bevægelse, og bevidsthed.Det at jeg fik kontakt til min krop og følelser primært gennem grounding og centrering gjorde at jeg lidt efter lidt vækkede tilliden til mig selv, og herigennem at blive bevidst om mine stresssystemer. Specielt koblingen med at have fokus på kroppens bevægelser med følelserne sammen med samtalen er det der gjorde den store forskel for mig. Jeg blev bevidst gennem bevægelsen om hvad der bevægede sig i mig.

I danseterapien blev jeg støttet nænsomt gennem resonans læring undervejs, og uden at overskride mine grænser som jeg ikke var parat til. Gennem danseterapien blev min krop og bevidsthed aktiv og nye bevægelses- og livsmuligheder blev udforsket og integreret på flere niveauer.

Hvad handler danseterapi om?

Danseterapi handler om at komme hjem til kroppen; hjem til os selv og at få kontakt med vores egen livskraft.  Gennem kropsopmærksomhed og bevægelses bevidsthed, skabes mulighed for at ubevidste sider af vores personlighed kommer frem og kan undersøges, så vi kan udvikle os og blive mere hele, frie og fleksible, både i krop og psyke, og bevæge os med retning mod det der virkelig giver mening i vores liv.

Danseterapi er en form hvor krop og bevægelse er i fokus. Krop og Beveægelse er en naturlig og vigtig del af personlig og professionel udvikling. Krop, sind, følelser, handling og bevidsthed er et stadig samspil og virker ind på hinanden. Man kan udvikle sig såvel personligt som professionelt gennem kroppen.  For at kunne handle konstruktivt i alle mulige sammenhænge i livet, er bevidsthed om, hvem vi er, på mange niveauer af vores væsen, (kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, livshistorisk) af rigtig vigtig betydning.

For mig var danseterapien min vej til at bevæge mig igennem min stress uden at kollapse med stressen. En af de vidunderlige ting ved danseterapi er, at det er en terapeutisk mulighed for så mange mennesker fra alle samfundslag. Det er bestemt ikke en forudsætning, at nogen har tidligere erfaring med dans eller kreativ udfoldelse, eller har et naturligt talent for rytme eller bevægelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *