København SV
+45 51 51 10 17
mette@dancemovement.dk

Samarbejdspartnere

Danse Bevægelses Terapi - Psykoterapi - Coaching - Proces Facilitering

Anette Bundgaard, krop- dans- og bevægelsesterapeut, proceskonsulent, underviser, Cand. Scient. i Idræt.
Vi er i gang med at udvikle næste generation af Danse Bevægelses Terapi Uddannelse i DK. Denne starter op september 2018. Lige  nu er vi ved at udarbejde hjemmeside og FB side som vil blive offentliggjort efter sommeren. I løbet af efteråret 2017 vil der komme nogle prøveaftener hvor I kan komme og prøve hvad Danse Bevægelses terapi er samt høre mere information om indhold og krav til Uddannelsen. Vil du gerne på listen over interesserede så skriv til mig på mette@dancemovement.dk

 

Anne Ryom, er lyd- & sangterapeut, stresscoach & musical storyteller. Anne arbejder med grupper af mennesker med cancer eller stress. Målet er at hjælpe den enkelte til at skabe balance, trivsel og sundhed i krop og sind samt at styrke immunforsvaret med lyd, stemme og sang. Se mere på www.AnneRyom.dk
Vi arbejder sammen omkring Stemmen & Bevægelse der går i et samspil om Sundhed. især hvis du oplever du ubalancer i.f.m. sygdom eller stress?
Er du nysgerrig på, hvordan stemme og bevægelse kan skabe sundhed og trivsel? Så kontakt mig på mette@dancemovement.dk

 

Karin Gazit, Psykolog, og har forkset i Danse Bevægelses Terapi i led af sin uddannelse.
Vi arbejder er  sammen for at skabe danseterapeutiske grupper, hvor vi har særligt fokus på livsglæde og livstilfredshed. Det er vi, fordi vi mener vores samarbejde kan være med til at skabe positive resultater for terapeutiske processer og udkom, netop fordi vi inkorporerer elementer fra mange verdener (kropslige, psykiske, sociale mm) og fokuserer på elementer og teknikker, som forskning samt egen erfaring har fundet effektive.

 

Jørn Nedergaard er advokat med speciale i mediation. Han har arbejdet med konfliktmægling, individuel konfliktvejledning, undervisning i konflikthåndtering igennem mere end 10 år. www.jornnedergaard.dk
Vi har sammen udviklet kurset ”Knirker parforholdet – lær at håndtere jeres uenighed”. Nøglen til løsning af uenighed i parforholdet er sammenfatning af krop – bevægelse – følelser – samtale til den totale kommunikation. Ved at bringe krop og bevægelse ind i billedet skabes en kontakt til egne følelser, som er vejen til at forstå partnerens følelser. Igennem en bedre egen forståelse opnås en bedre forståelse af partneren, og det minimerer risikoen for at tale forbi hinanden. Næste kursus bliver til marts 2018