København SV
+45 51 51 10 17
mette@dancemovement.dk

Kunder og opgaver

Danse Bevægelses Terapi - Psykoterapi - Coaching - Proces Facilitering

KUNDER og OPGAVER


2020

2020 har jo været bemærkelsesværdigt år, og Jeg har i den grad også været påvirket af CORONA situationen hvad angår opgaver. De fleste af opgaverne blev enten aflyst eller udsat. Men den største opgave, og helt fantastisk at det lykkedes i kriseåret er at vi startede den nye dasneterapi uddannelse op. Her er jeg medejer af instituttet og partner.

Institute of Dance Movement Therapy
Dance Movement Therapy Training – Denmark
Facebook:

Udover dette blev det til et par nye opgaver: Den hos

Rotary Langelinje Klubben

“Dansens betydning for lederskab, kommunikation og sundhed” – et stort enme at komme omkring på meget kort tid.

Dans er bevægelse af kroppen i en rytme. Kroppen har vi altid med os og ganske ubevidst giver din krop signaler til andre om hvem du er. Altså en kommunikation, der ikke kun er verbal. Danseterapi er en kreativ kunstform, som giver dig et instrument til, at skabe forbindelse mellem hoved og krop. En udvidelse af dine evner til, at kommunikere med de mennesker du omgiver dig med. Når du danser opøves kontakten til egen krop og en bevidsthed om det indtryk du afsætter hos andre mennesker. Helt enkelt kan man sige: Når du bevæger dig, så kan du også danse.

…. aftenen blev en god oplevelse, dansen blev vel mødt af deltagerne (12 herrer og 1 kvinde). Her er en udtalelse fra deres præsident

En anden opgave mellem den første og anden CORONA bølge blev til en workshop hos Center For Ledelse, for et netværk for ledere uden direkte ledelse.

Workshoppens tema var Non-verbal kommunikation og Embodied leadership og Styrk din kommunikation gennem dans. Hele din krop kommunikerer – hele tiden. Men hvordan bliver du både bevidst om og lærer at styre din nonverbale kommunikation, så du fremstår tydelig, autentisk og som dig selv i enhver situation – og med mindst mulig anstrengelse? Det får du er bud på her – gennem teori og praktisk træning.

 

 

 

 

 

2019

Natur-Balance-Huset i Skovlunde
Healing af Krop & Sjæl med danseterapi – åbent foredrag

I kan læse mere her
https://www.facebook.com/events/530190030718579/?active_tab=about

 

Dansetræning for dig med en kronisk sygdom / lidelse
eks. Cerebral Parese, Parkinson, Gigt.

2 hold er i gang på hhv Ishøj Kultur skole og Skovgården rehabiliterings center i Værløse.
Det er Åbne hold og med løbende optag.

RUC – medforsker i det 3 årige forskningsprojekt

“Patienter og pårørende fortæller om at danse med Parkinson”

Min rolle blandt andet at deltage med mit Ishøj Parkinson dans, deltage i styregruppen samt følgegruppen og nogle andre løbende opgaver.

Forskningsprojekt er ledet af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra Roskilde Universitet modtager 5,3 millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program til at undersøge, hvordan borgere med Parkinsons sygdom og pårørende kan bruge dans som en terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.

For jer der mere nysgerrig kan I læse mere på linket her https://ruc.dk/…/patienter-og-parorende-fortaeller-om-danse…

 

AS3 (siden 2011, freelance)

 • Workshops
  • Find din motivation til din jobsøgning (udvikling, implementering og løbende afholdelse)
  • Find dine succeshistorier – afholdelse
  • Hvad er ønskejobbet
 • Outplacement karriere coaching & rådgivning
 • Kriserådgivning ved opsigelser

2018

Dansetræning for dig med en kronisk sygdom / lidelse – eks. Cerebral Parese, Parkinson, Gigt

Åbent hold og med løbende optag.

 

Den regionale tandpleje, regn syd:

Holdte en workshop med titlen: Kan man blive bedre til at kommunikere ved at Danse?

Vi arbejdede med: Egenkontakt – Kommunikations evnen  – Kropsligt Lederska

Kunsten at kommunikere

Holdte 2 workshop på Konferencen “kunsten at kommunikere” http://www.kunstenatkommunikere.dk/media/1066/a5_program_8sider-kopi.pdf
Mine to workshops med titlen “Betydning af kroppens sprog i mødet med patienten blev velbesøgt. Gode tilbagemeldinger kom der.

Betydningen af kroppens sprog i mødet med patienten!
Det kræver god kontakt til sig selv, at møde et andet menneske med nærvær og tillid.

Som sundhedsprofessionel er det særligt vigtigt, at være opmærksom på hvilke signaler kroppen sender, da det har stor betydning for nærvær, autenticitet og empati.

Gennem sanselige eksperimenter styrker vi nærværet og den non-verbale kommunikation. Det foregår ved en vekselvirkning mellem dans, bevægelse, refleksion og dialog – at skabe en forbindelse mellem hoved og krop. Du vil få teori og konkrete redskaber med dig, som straks kan anvendes.

Det kræver mod, at blive udfordret på vores vante måde at agere på. Men er du nysgerrig og ønsker at arbejde med kropslig lederskab på en ny måde, så lad os mødes her.

 

Dans med Parkinson

Er en del af projektet Dans med Parkinson, som er blevet udviklet og udføres af Parkinsonforeningen med støtte fra TrygFonden og som vandt prisen som Bedste Initiativ på SundhedsParlamentet på Folkemødet på Bornholm i juni 2018. Prisen gives til den patientforening, der ”gennem et særligt initiativ har fået skabt større kendskab til en sag, har fået flyttet holdninger eller har opnået et resultat til stor gavn for patientgruppen”.

https://parkinson.dk/nyheder/parkinsonforeningen-vinder-flot-pris

 

Miniprojekt i Hedegaven.

Mette Ørbæk har undervist og faciliteret miniprojektet ”DANS DIG GLAD” hos Hedegaven i Ballerup. Deltagerne var kvinder fra vores “Tirsdagste for kvinder”, flere af Ballerup Bydelsmødre og kvinder som disse har kontakt til. Miniprojektet ”DANS DIG GLAD” forløb over 4 gange 2 timer i marts og april 2018. Formålet med ”DANS DIG GLAD” var, at deltagerne fik det bedrefysisk gennem en større kropsglæde og bevægelsesglæde, men også en forbedring af det sociale liv gennem en større fællesskabsfølelse. Mette havde udarbejdet spørgsmål til før og efter start af projektet, og kvindernes besvarelser viser, at de har fået et godt udbytte af at danse med.

Som jeg efterfølgende skrev til Mette:

Mange tak for nogle fine seancer med “Dansk dig glad”. Det har været en fornøjelse at opleve kvindernes glæde ved at deltage, hvilket jeg synes besvarelserne også viser. Så herfra MANGE TAK for din undervisning og seriøsitet samt tolerance ift skiftende deltagere og nogle deltageres afslappede forhold til starttidspunkt”

Herfra de bedste anbefalinger for Mette Ørbæks “Dans dig glad”.

Mikala Rossing
Projektleder/børne-ungemedarbejder i Hede-& Magleparken
Beboerprojektet “Hedegaven”

Hedeparken 23C
2750 Ballerup
Marielyst Højskole – for aktive Seniorer
https://hojskolenmarielyst.dk
Workshop med titlen – “Bliv ven med din krop og Dans Naturligheden i Dig”

Kreativiteten udfoldede sig, kærligheden blomstrede, hofterne vrikkede – og ord de selv brugte var frigjort, opstemt, indre massage af kroppen, glæde, ro.

 

Der var deltagere helt op til 90 år.

—————

2017

Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt

Casebeskrivelse Vejle Sygehus

Enhed for Sundhedstjenesteforskning / Center forPatientkommunikation
Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet

Workshop med titlen “Kan man blive bedre til at kommunikere ved at danse?”

Vi arbejdede både med

 • Egenkontakt
 • Kommunikationsevne
 • Lederskab.

Det foregik ved en vekselvirkning mellem:

 • Guidede bevægelser, der styrker egne naturlige bevægelser – delvist til musik.
 • Egne oplevelser samt refleksioner over disse via konkrete spørgsmål.
 • En kobling af teori til dansen & bevægelse, i relation til kommunikationen

Udtalelser

 

Kvinde Netværk for unge ledere

En workshop hvor vi arbejdede med deres værdisæt gennem bevægelse.

Et par udtalelser fra deltagerne

 • Dansen afspejlede vores færden med hinanden, som er ud og ind mellem hinanden. Skifte lidt rundt med hvem vi snakker med.
 • Jeg har som ny haft svært ved at huske og forstå vores værdier, men nu hvor vi har bevæget os til dem, så sidder de bedre fast og nu forstår jeg dem bedre.
 • Det var grænseoverskridende og meget andeledes end jeg nogensinde har gjort, men også fedt at mærke at jeg turde bevæge mig, og at mærke vi er trygge ved hinanden.

 

Qi Gong, Fredensborg
Gæsteunderviser (2014-1017) i faget Didaktik og Pædagogik. Undervisning var inkl. bevægelse til at fremme læring.

 

AS3 (siden 2011)

 • Workshops
  • Find din motivation til din jobsøgning (udvikling, implementering og løbende afholdelse)
  • Find dine succeshistorier – afholdelse
 • Outplacement rådgivning
 • Kriserådgivning

 

Privat danseterapigruppe
Eget tema under temaerne kommunikation eller kvindens kraft

 

Netværk med facilitatorer
Et aktivt program som både siger noget om hvad kroppen og bygningen kan. Formålet er, at deltagerne gennem forskellig stimulering i sanserum og bevægelser på egen krop oplever, hvad stimuli/bevægelse gør ved jer, efterfulgt af refleksioner over hvordan I kan bringe det og omgivelserne i spil i jeres egen praksis som facilitatorer og coaches.

 

Società Dante Alighieri Copenaghen og det Italienske kultur institut
En aften med kultur udveksling omkring Danse Bevægelses Terapi sammen Danse og bevægelses terapeut SImona Fioretti.

 

Institut for Emotional Integration
Danseterapi med studerende der er under uddannelse som danse bevægelses terapeuter

 

Frederiksberg Sundhedsuge
Tema dag med titlen “Med Stemme & Bevægelse i samspil om Sundhed” samen med lyd og sang terapeut Anne Ryom

På Workshoppen arbejdede vi med

 • Grouding & Centrering
 • Humming & Meditation
 • Glæden ved at mærke din krop
 • Energi gennem fællessang
 • Refleksion over oplevelser

På Musical Storytelling Telling kan du gennem historiefortælling lyd & sang samt bevægelse opleve

 • Refleksion & Spejling af et dilemma
 • Mærke din krop
 • Hvad der kan være godt for dig
 • Efterrefleksion

På det Interaktive Foredrag 

 • Høre om, hvad der sker, når der synges direkte til en person
 • Opleve hvad der sker, når du toner dig med stemme & bevægelse
 • Høre om hvordan dans & bevægelse kan understøtte din sundhed
 • Deltage i fællessang, der løfter og afbalancerer gruppeenergien

 

Åben Workshop om grænsesætning sammen med psykolog Karin Gazit
Vi arbejdede med dette tema på en kreativ måde, hvor krop og bevægelse kom i spil og med konkrete øvelser, hvor ¨grænse sætning¨ blev trænet

Det foregik ved

 • Guidede bevægelser, der kan være til musik
 • Der blev koblet teori til temaet
 • Der blev vekslet mellem øvelser og refleksion over egne oplevelser

 

Parkinson Foreningen
PD-dans – Parkinson Dans med grupper for Parkinson ramte og deres partnere

Inspireret af den amerikanske danseform Dance for PD ® bruges kroppen og bevægelserne til at lave små fortællinger til musikken. Dansetræningen lægger derfor stor vægt på via koreografi og improvisation at skabe de billeder, som opstår i deltagerens hoved.  Selve træningen er bygget op på en sådan måde, at den styrker deltagernes bevidsthed om bevægelsernes dynamiske og æstetiske kvalitet

 

Dansens Dag (2015-17): Dance Movement Therapy Association, Denmark

2017 – Projekt organisator for KBH og oplæg vedr “Dans som Terapi vs Dansebevægelsesterapi”

Oplægget: I vil blive ledsaget på en opdagelsesrejse til Danse Bevægelses Terapiens rødder og relationen til Dansens rødder. Jeg vil komme ind på hvilke karaktertræk der kendetegner Dansebevægelsesterapien, og hvordan den er rettet imod udvikling til at optimere livsglæde og livstilfredshed gennem dansens og bevægelsens globale sprog. Vi ser også på hvilke forskelle og ligheder der er med Dans som terapi og dansebevægelsesterapi. Til slut vil jeg fortælle om hvilke aktiviteter der er er i Danmark i dag omkring Danse Bevægelses Terapi.


2016 – Workshop “Dans – & Bevægelsesterapi for gruppe med temaet “Kontakt til dig i bevægelse”
2014 – Workshop Dans – & Bevægelsesterapi for gruppe med temaet “Tag din plads og dans din dans”,
2014 og 2016 var sammen med Danse – og bevægelsesterapeut Mette Schmidt

 

2016

Allerød Ungdomsskole
Undervisning til tilvalgsfaget psykologi 1 gang ugentlig, 7-9 klasse (sæson 2015-16)

 • Hvad er psykologi
  • hvordan vi mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig
 • Personlighed
  • hvem er jeg – hvordan lærer jeg, hvordan giver jeg feedback, hvordan kommunikerer jeg, hvad motiverer mig, hvordan håndterer jeg at være presset, hvad er mine værdier
 • Andre emner
  • Kropsprog, hjernen, mobning, konfliktløsning, om at sætte mål, gruppe dynamikker
  • Forskellige diagnoser, eks. Stress, Depression, Angst

Timerne foregik ved oplæg af mig, øvelser med at reflektere, to+to, gruppe, på gulvet, plenum (hele holdet), spil

 

Vestjyllands højskole
Åben workshop med temaet kontakt og med Danse Bevægelses Terapi som metode. Workshoppen var åben for de studerende og arrangeret af dem selv

 

2015

Frederiksberg Sundhedsdag
Workshop med titlen “Bevægelse med krop, hjerne og hjerte  –  dans din dans indefra og ud”

Udgangspunktet her er læring i bevægelse, hvor bevægelsesaktiviteten har en værdi i sig selv. Gennem workshoppen vil du få mulighed for at blive klogere på kroppens forskellige signaler, føle et større nærvær og opnå glæde ved at mærke dig selv. Workshoppen er for alle, der blot har lyst til at udforske sig selv gennem bevægelse

 

Power Jobsøgerne
I
nteraktivt foredrag – personlig power og fremtræden, med kroppen som klangbund

 

Kbh´s Skydeklub
Unge mellem 12- 15 årige både drenge og piger.

Workshop hvor vi arbejdede med opmærksomhed på krop, afspænding og bevægelse. Dette da de unge Bliver nervøse når de er til turnering. Kan have præstationsangst og kan gå ned med stress.

Workshoppen var en del af et to-dages program

 

Facilitatortræf –  Workshop (begge gange sammen med danse-og bevægelsesterapeut Anette Bundgaard)

2016 – Hvad fortæller kroppen i bevægelse?
2015 – Facilitatorens opmærksomhed i kommunikationsfeltet – med kroppen som klangbund

 

2014

DGI – CPH HUCK Ultimate Freesbee klub, Træner og Ledelses gruppen

Kursus – Feedback, om at give og modtage – Praktiske øvelser var inddraget for at fremme læring

Fælles forståelse af basal feedback, feedback på banen, og feedback i samarbejde. Altså ikke kun feedback fra trænerne til spillerne, men også indbyrdes spillerne imellem på banen – og udenfor banen fra bestyrelse til instruktører og spillere.

 

Dansk Basketballforbund, dommere og dommertrænere
Oplæg med praktiske øvelser vedr. Om at bevæge sig i det faglige undervisnings rum (Undervisningspædagogik med fokus på Praksisnær Kropssprog i forhold til formidling)

 

Andet

 • Foredrag om hvad er danseterapi med en lille smagsprøve – Åbent for alle
 • Dans i naturen / dans naturligheden i dig i samspil med naturens lyde – åbent for alle

 

2013

Medarbejdere fra Halsnaes Kommune, Forløb vedr. Krop, Bevægelse & Kommunikation

Københavns Universitet/ psykologi studerende,  oplæg vedr. Bevægelsespsykologi og kropsterapi – om hvordan vi med danse-& bevægelsesterapi formen Dansergia ser Krop & Psyke hænger sammen