København SV
+45 51 51 10 17
mette@dancemovement.dk

Facilitering

Danse Bevægelses Terapi - Psykoterapi - Coaching - Proces Facilitering

Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker.

Facilitatoren er katalysator for en proces og fungerer som igangsætter for en proces, støtter den og følger op uden selv at være en direkte del af den. Facilitatoren bidrager dermed til at styrke deltagernes initiativ og engagement.

Hvornår bruge facilitering?

  • Gøre det informationstunge møde mere levende og involverende til ledelse af komplekse processer.
  • Når målet er at genere nye idéer, finde nye løsninger eller måske skabe en ny samarbejdskultur i et team.
  • Når der ønskes at bryde med ”vi plejer” og til at møder holdes på en ny og anderledes måde.
  • Hvis ledelsen eller projektlederen har behov for at træde ud af sin rolle som procesfacilitator, og lade en anden person påtage sig at lede teamet igennem en workshop med et bestemt fokus.

Hvad karakteriserer den dygtige facilitator?
Den dygtige facilitator er styrmanden, der viser vejen, sætter klare retningslinjer men også den, der formår at være fleksibel og ride på de bølger, der opstår i processen. Og det gøres med en styrke, entusiasme og gejst, der smitter deltagerne. En succesfuld facilitator formår at gribe ind i processen, når det er nødvendigt, gør det gerne med et smil og er konsekvent i sine handlinger.

Der findes et utal af teknikker og procesværktøjer, der gør det lettere at lede processer. Det kan være alt fra værktøjer til idegenerering, strukturering og beslutningstagning til nye og anderledes måder at lære hinanden at kende på i et nyt team.

Som jeres facilitator har jeg både fokus på struktur/styring og proces/dialog. Jeg hjælper med at designe, planlægge, strukturere, afholde og følge op på møder og workshops for at sikre at de bliver succesfulde.